head_bg

мэдээ

2020 онд үйлдвэрлэлээ үргэлжлүүлэв

Jinzhou COVID-19 Эпидемиас урьдчилан сэргийлэх, хянах тэргүүлэх бүлгийн шаардлагын дагуу манай компани ажил, үйлдвэрлэлийг дахин эхлүүлэх нөхцлийг хангаж, 2-р сарын 18-нд үйлдвэрлэл эрхлэх боломжтой. бүрэн бэхжиж, үйлдвэрийн талбайг сансраас хааж, ажилчдын эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавьж, дараахь урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.


Хугацаа: 01-ээс 01-2020 цаг хүртэл