head_bg

мэдээ

2020 Үйлдвэрлэл сэргэсэн

Жинжоугийн COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хянах тэргүүлэгч группийн шаардлагын дагуу манай компани ажил, үйлдвэрлэлээ сэргээх нөхцөлийг хангаж, хоёрдугаар сарын 18-нд үйлдвэрлэлээ эхлүүлэхийг зөвшөөрч байна. Үйлдвэрлэлийн хугацаанд халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг хийнэ. бүрэн бэхжүүлж, үйлдвэрийн талбайг сансар огторгуйгаас хааж, ажилчдын эрүүл мэндэд хяналт тавьж, дараах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.


Шуудангийн цаг: 2020 оны 6-р сарын 01-ний өдөр